雪梅香·景萧索拼音版

作者:柳永 朝代:宋朝
雪梅香·景萧索原文
景萧索,危楼独立面晴空。动悲秋情绪,当时宋玉应同。渔市孤烟袅寒碧,水村残叶舞愁红。楚天阔,浪浸斜阳,千里溶溶。
临风。想佳丽,别后愁颜,镇敛眉峰。可惜当年,顿乖雨迹云踪。雅态妍姿正欢洽,落花流水忽西东。无憀恨、相思意,尽分付征鸿。
雪梅香·景萧索拼音版
jǐng xiāo suǒ ,wēi lóu dú lì miàn qíng kōng 。dòng bēi qiū qíng xù ,dāng shí sòng yù yīng tóng 。yú shì gū yān niǎo hán bì ,shuǐ cūn cán yè wǔ chóu hóng 。chǔ tiān kuò ,làng jìn xié yáng ,qiān lǐ róng róng 。
lín fēng 。xiǎng jiā lì ,bié hòu chóu yán ,zhèn liǎn méi fēng 。kě xī dāng nián ,dùn guāi yǔ jì yún zōng 。yǎ tài yán zī zhèng huān qià ,luò huā liú shuǐ hū xī dōng 。wú liáo hèn 、xiàng sī yì ,jìn fèn fù zhēng hóng 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

柳永的诗词大全 柳永的代表作 写过的诗词

《西施(三之二·仙吕调)》 《传华枝(大石调)》 《安公子(二之二·般涉调)》 《玉蝴蝶·望处雨收云断》 《瑞鹧鸪(二之一)》 《凤栖梧(蜀锦地衣丝步障)》 《望远行(中吕调)》 《临江仙引·上国》 《轮台子(中吕调)》 《玉楼春(五之二·大石调)》 《定风波(自春来、惨绿愁红)》 《诉衷情近(雨晴气爽)》 《归朝欢(别岸扁舟三两只)》 《长寿乐(平调)》 《玉楼春(凤楼郁郁呈嘉瑞)》 《定风波(双调)》 《竹马子(登孤垒荒凉)》 《昼夜乐(二之二·中吕宫)》 《洞仙歌(仙吕调)》 《祭天神(歇指调)》 《临江仙引·画舸》 《诉衷情近(二之一·林钟商)》 《锦堂春(坠髻慵梳)》 《如鱼水(二之二·仙吕调)》 《河传(二之二·仙吕调)》 《正宫》 《雨霖铃·寒蝉凄切》 《雪梅香·景萧索》 《玉楼春(五之五·大石调)》 《夜半乐(中吕调)》 《木兰花慢(三之三·南吕调)》 《少年游·长安古道马迟迟》 《驻马听(林钟商)》 《塞孤(般涉调)》 《佳人醉(暮景萧萧雨霁)》 《迎春乐(林钟商)》 《望海潮·东南形胜》 《甘草子(秋尽)》 《引驾行(红尘紫陌)》 《清平乐(越调)》 《卜算子(歇指调)》 《玉蝴蝶(重阳·五之五·仙吕调)》 《瑞鹧鸪(吴会风流)》 《梁州令(中吕宫)》 《送征衣·过韶阳》 《瑞鹧鸪(二之一·南吕调)》 《二郎神·炎光谢》 《满江红(四之一·仙吕调)》 《蝶恋花·伫倚危楼风细细》 《黄莺儿·园林晴昼春谁主》 《少年游(长安古道马迟迟)》 《采莲令·月华收》 《长相思(京妓·林钟商)》 《归去来(中吕调)》 《笛家弄(花发西园)》 《迷仙引·才过笄年》 《慢卷绸(双调)》 《永遇乐(二之一·歇指调)》 《八声甘州(对潇潇暮雨洒江天)》 《尉迟杯(宠佳丽)》 《戚氏(中吕调)》 《木兰花慢·拆桐花烂熳》 《木兰花(四之四·林钟商)》 《燕归梁(中吕调)》 《倾杯(林钟商)》 《殢人娇(林钟商)》 《御街行(圣寿·二之一·双调)》 《玉楼春(星闱上笏金章贵)》 《应天长(林钟商)》 《巫山一段云(五之三·双调)》 《红窗听(仙吕调)》 《昼夜乐(洞房记得初相遇)》 《合欢带(林钟商)》 《曲玉管(大石调)》 《二郎神(炎光谢)》 《西平乐(小石调)》 《曲玉管(江边日晚)》 《内家娇(林钟商)》 《迷神引(仙吕调)》 《尉迟杯(双调)》 《玉蝴蝶(五之三·仙吕调)》 《斗百花(煦色韶光明媚)》 《八声甘州·对潇潇暮雨洒江天》 《一寸金(小石调)》 《昼夜乐·洞房记得初相遇》 《雨霖铃(寒蝉凄切)》 《少年游(十之七·林钟商)》 《木兰花慢(三之一·南吕调)》 《小镇西犯(仙吕调)》 《击梧桐(中吕调)》 《鹊桥仙(歇指调)》 《满江红(四之二·仙吕调)》 《离别难(中吕调)》 《凤归云(仙吕调)》 《蝶恋花(伫倚危楼风细细)》 《玉女摇仙佩(飞琼伴侣)》 《迷仙引·才过笄年》 《隔帘听(林钟商)》 《采莲令·月华收》 《望海潮·东南形胜》

雪梅香·景萧索注释

①“动悲秋”二句:宋玉九辩》首句为:“悲哉,秋之为气也。”后人常将悲秋情绪与宋玉相联系。②镇敛眉峰:双眉紧锁的样子。③雨迹云踪:男女欢爱。宋玉《高唐赋》中写楚王与巫山神女欢会,神女称自己“旦为朝云,暮为行雨”。④无聊:又作“无憀”⑤分付征鸿:托付给征鸿,即凭书信相互问候。

雪梅香·景萧索赏析

  柳永是北宋著名词人,其词作以描写旅况乡愁和离情别恨为主要内容。《雪梅香》(景萧索)一词写游子相思之情,在柳词中虽属雅词,但是感情洋溢,明白如话,风格与其俚词是一致的。词中描写一位客居他乡的游子,正当深秋薄暮时分,登上了江边的水榭楼台,凭栏远眺,触景伤情,追忆过去的幸福时光,无限思念远别的情人。词的上片写词人登楼之所见:高远的晴空,映衬着萧条冷落的秋景,深深触动了词人的悲秋之情。不禁想道:当初宋玉作《九辩》时,心绪大概也是如此吧!“渔市孤烟袅寒碧,水村残叶舞愁红”,对仗十分工巧。渔市、水村勾画出一幅江边的萧索秋景:碧色的烟柱孤独地飘忽在寒意渐浓的秋气里,如血的夕阳染红了斑斓的落叶,红色的叶片随着萧瑟的秋风上下飞舞。这里,词人用秾艳的色彩把悲秋的哀愁充分地体现出来。“愁红”在古代诗词中多用来描写被风雨摧残的鲜花。但这首词中的“愁红”,当是指落叶而不是花。首先,既然已见残叶飞舞,当是暮秋时节;而残叶都已飘落,恐怕残花早已化作香尘了吧!再者,这两句词是工整的对句,前一句的“寒碧”是描摹孤烟的色彩,那么,这一句的“愁红”也当是形容残叶的颜色,而不应脱离“残叶”去牵扯落花。然而,这里似乎还有更深一层的含义,即“寒碧”和“愁红”这两个表现色彩的词还能引起人们进一步的联想。“寒碧”,暗示情人紧蹙的双眉;“愁红”,借指情人憔悴的愁容。古代女子以碧色画眉,因此,古诗词中也就常有这样的描写,如唐人张泌思越人》词:“东风淡荡慵无力,黛眉愁聚春碧”;古人更常用“愁红”比喻女子的愁容,如顾敻河传》词:“愁红,泪痕衣上重。”碧色是令人伤心的颜色,又是女子画眉的颜色,所以,词人由袅袅上升的一缕碧色炊烟联想到情人的黛眉,由被夕阳染红的落叶想到被风雨摧残的落花,进而联想到分别时情人带泪的愁容,也便是很自然的事情。因此,下片首句就写道:“临风,想佳丽,别后愁颜,镇敛眉峰。”“别后愁颜”照应“愁红”,“镇敛眉峰”照应“寒碧”。一个是明白描写,直抒深情;一个是暗中达意,景中关情,词人对其情人的真诚眷恋于此可见一斑。词人把视线从岸边移到江上:辽阔的江天,一抹斜阳浸入万顷波涛之中,江水缓缓地流向远方。这几句描绘“秋水共长天一色”的江景,怀人之情尽在不言之中,读者从中不难体会出“所谓伊人,在水一方”的意趣。词人在下片直抒胸臆,回忆昔日与情人欢会的幸福,无限怅惘,相思愈深。词人迎着江风而立,脑海中浮现出情人的音容笑貌,雅态妍姿。或许当日正在相聚小饮,清歌婉转,妙舞翩翩;或许正在花前月下,两情缱绻,欢度春宵,然而,突然到来的别离,使热恋的情人“顿乖雨迹云踪”。过去的幸福已成为美好的回忆,在这肃杀的秋天里,暮色苍茫,客居他乡的词人只能独倚危楼,悲思绵绵,怅憾难言,相思难遣。这复杂的情感在胸中汹涌,犹如面前奔腾的大江。无可奈何的词人只能托付远飞的大雁把这相思之情,悲秋之感,游子之心带过江去,传达给自己的心上人。结语包容了词人的欢乐、忧伤、回忆、希望、幻想,总括全词意蕴,韵味深长。

  读者不禁感叹:若非亲感身受的真实思想感情,怎能写出如此披肝沥胆,情重意浓的词句!柳永终生落魄,怀才不遇,走马章台,混迹青楼,过着“诗酒风流”的日子,是封建时代的真正的浪子。从其《乐章集》中诸多诗词来看,他与妓女交好,不似那班轻薄子弟以玩弄女性为目的,而是极重感情,怜之,爱之,思之,念之,情深意笃,感人肺腑。这类作品不仅《雪梅香》一词,它如《雨霖铃》(寒蝉凄切)、《八声甘州》(对潇潇暮雨洒江天)、《忆帝京》(薄衾小枕凉天气)等等,不胜枚举。柳永的真情换来了同样的真情。他因写俚词被统治者排挤出上流社会,下层社会的人们,尤其是妓女们却喜爱他的词。“凡有井水饮处,即能歌柳词”(南宋叶梦得语),就是明证。柳永生前家无余财,死后由几个妓女合资才得以入殓成葬,这当可以看作是对柳永真诚的报答吧!

柳永简介

柳永(987?─1055后)原名三变,字景庄,后改名永,字耆卿。排行第七,人称「柳」,祖籍河东(今山西永济),徙居崇安(今福建)。祖父柳崇,以儒学名,父柳宜,曾仕南唐,为监察御史,入宋后授沂州费县令,官终工部侍郎。永少时流连于汴京,在秦楼楚馆中恣情游宴。后曾西游成都、京兆,遍历荆湖、吴越。景祐元年(1034)登进士第,历任睦州团练推官、馀杭令、定海晓峰盐场监官、泗州判官、太常博士,终官屯田员外郎,世称「柳屯田」。为人放荡不羁,终身潦倒。晚年流落不偶,卒于润州(今江苏镇江)。身后很凄凉,由歌女们聚资营葬。《宋史》无传,事迹散见笔记、方志。善为诗文,「皆不传于世,独以乐章脍灸人口」(《清波杂志》卷八)。所著《乐章集》凡一百五十馀曲。其词自成一派,世称「屯田蹊径」、「柳氏家法」。《避暑录话》卷三记西夏归朝官语:「凡有井水饮处,即能歌柳词」可见柳词影响之大。其词对后世词家及金元戏曲、明清小说有重大影响。词集名《乐章词》,主要内容描写歌妓舞女的生活和思想,抒发自己的不平和牢骚以及羁旅行役之苦、离别怀人之情。都市的风物之美、社会的富庶在词中也得到突出的表现。如描写杭州风光的《望海潮》,相传金主完颜亮读到「重湖叠巘清嘉,有三秋桂子,十里荷花。」之句,「遂起投鞭渡江之志。」在为歌女们写作的词篇中,表现了对她们的同情,唱出了她们的心声。在这类词中,也有一些庸俗的内容和颓废的情调。艺术成就最高的是羁旅行役之作。《雨霖铃》、《八声甘州》是这方面的代表作,融情入景,有点有染,感人至深。同时,赋予身世之叹和浓重的伤感情调,为人们千古传诵。柳永是北宋第一个专力写词的作家,在词的发展史上有着突出的贡献。首先,他始衍慢词。运用铺叙、渲染等手法,扩大了词的容量。其次,以俚语、俗语入词,呈现口语化的特色。同时,在艺术上运用传统的情景交融、点染等手法,又善于化用前人诗句入词,使词作韵味隽永、深婉含蓄。由于在题材和艺术上都有创新,所以流传很广。甚至连西夏也「凡有井水饮处,即能歌柳词」。有《乐章集》传世,存词210多首,按宫调编次,共16个宫调150个词调,这说明柳永的作品不仅是词集而且是可以入乐演唱的唱本,故名《乐章集》。

本文提供雪梅香·景萧索原文,雪梅香·景萧索翻译,雪梅香·景萧索赏析,雪梅香·景萧索拼音版,柳永简介