【双调】水仙子_访梅孤山苍拼音版

作者:张可久 朝代:元朝
【双调】水仙子_访梅孤山苍原文
访梅孤山

苍苔封了岁寒枝,翠袖闲来日暮时,黄昏说尽平生事。西湖林处士,想当年鹤骨松姿。花下孤山寺,水边新月儿,慰我相思。

湖上晚归二首

桃花马上石榴裙,竹叶樽前玉树春,荔枝香里江梅韵。风流比太真,索新词缠住诗人。醉眼中银汉,歌声度锦云,凉月黄昏。

佳人微醉脱金钗,恶客佯狂饮绣鞋,小鬟催去褰罗带。花寒月满街,荡湖光影转楼台。未了鸳鸯债,枉教鸥鹭猜,明日重来。

清明小集

红香缭绕柳围花,翠柏殷勤酒当茶,游春三月清明假。香尘随去马,小帘栊绿水人家。弹仙百六幺遍,笑女童双髻丫,纤手琵琶。

苏堤晚兴

翠帘堤上小肩舆,乌帽风前醉老夫,浸冰壶云锦高低树。笑王维作画图,步凌波红粉相扶。罗裙酒污,兰舟棹举,月上西湖。

湖上小隐二首

自由湖上水云身,烂漫花前莺燕春,箫疏命里功名分。乐琴七桑苎村,掩柴门长日无人。蕉叶权歌扇,榴花当舞裙,一笑对樽。

梦随流水过的滩,卖地闲云山故山,倚筇和靖坟前看。把梅花多处拣,志深深茅屋三间。歌白石烂,赋行路难,紧闭柴关。

春行即事

绿笺香露洒蕉花,翠线晴风绽柳芽,游人三月湖山下。大桥边争系马,江南第一所繁华。金碧王维画,管弦苏小家,酒船回落日归鸦。

孤山宴集

长桥卧柳枕苍烟,远水揉蓝洗暮天,画图千古西施面。相逢越少年,问孤山何处通仙?否与二三子,来游六一泉,载酒梅边。

【双调】折桂令

湖上寒食

雨霏霏店舍无烟,榆荚飞钱,柳线搓绵。绿水人家,残花院落,美女秋千。沽酒春衣自典,思家客子谁怜?第一桥边,恋住流莺,不信啼鹃。

湖上道院

鹤飞来一缕青霞,笑富贵飞蚊,名利争蜗。古砚玄香,名琴绿绮,土釜黄芽。双井先春采茶,孤山带月锄花。童子谁家?贪看西湖,懒诵南华。

酒边即事

莺莺燕燕相亲,幸有名园,著我闲身。竹点诗痕,花消酒困,柳拂歌尘。锦帐里团香弄粉,画楼前访雨寻云。不负青春,谁共佳人,相约黄昏?

避暑醉题

俯沧波楼观烟霞,胜览方舆,独占繁华。彩舰轻帘,银鞍骏马,翠袖娇娃。十里香风酒家,一川凉雨荷花。醉墨涂鸦,题遍红楼,倒裹乌纱。

【双调】水仙子_访梅孤山苍拼音版
fǎng méi gū shān

cāng tái fēng le suì hán zhī ,cuì xiù xián lái rì mù shí ,huáng hūn shuō jìn píng shēng shì 。xī hú lín chù shì ,xiǎng dāng nián hè gǔ sōng zī 。huā xià gū shān sì ,shuǐ biān xīn yuè ér ,wèi wǒ xiàng sī 。

hú shàng wǎn guī èr shǒu

táo huā mǎ shàng shí liú qún ,zhú yè zūn qián yù shù chūn ,lì zhī xiāng lǐ jiāng méi yùn 。fēng liú bǐ tài zhēn ,suǒ xīn cí chán zhù shī rén 。zuì yǎn zhōng yín hàn ,gē shēng dù jǐn yún ,liáng yuè huáng hūn 。

jiā rén wēi zuì tuō jīn chāi ,è kè yáng kuáng yǐn xiù xié ,xiǎo huán cuī qù qiān luó dài 。huā hán yuè mǎn jiē ,dàng hú guāng yǐng zhuǎn lóu tái 。wèi le yuān yāng zhài ,wǎng jiāo ōu lù cāi ,míng rì zhòng lái 。

qīng míng xiǎo jí

hóng xiāng liáo rào liǔ wéi huā ,cuì bǎi yīn qín jiǔ dāng chá ,yóu chūn sān yuè qīng míng jiǎ 。xiāng chén suí qù mǎ ,xiǎo lián lóng lǜ shuǐ rén jiā 。dàn xiān bǎi liù yāo biàn ,xiào nǚ tóng shuāng jì yā ,xiān shǒu pí pá 。

sū dī wǎn xìng

cuì lián dī shàng xiǎo jiān yú ,wū mào fēng qián zuì lǎo fū ,jìn bīng hú yún jǐn gāo dī shù 。xiào wáng wéi zuò huà tú ,bù líng bō hóng fěn xiàng fú 。luó qún jiǔ wū ,lán zhōu zhào jǔ ,yuè shàng xī hú 。

hú shàng xiǎo yǐn èr shǒu

zì yóu hú shàng shuǐ yún shēn ,làn màn huā qián yīng yàn chūn ,xiāo shū mìng lǐ gōng míng fèn 。lè qín qī sāng zhù cūn ,yǎn chái mén zhǎng rì wú rén 。jiāo yè quán gē shàn ,liú huā dāng wǔ qún ,yī xiào duì zūn 。

mèng suí liú shuǐ guò de tān ,mài dì xián yún shān gù shān ,yǐ qióng hé jìng fén qián kàn 。bǎ méi huā duō chù jiǎn ,zhì shēn shēn máo wū sān jiān 。gē bái shí làn ,fù háng lù nán ,jǐn bì chái guān 。

chūn háng jí shì

lǜ jiān xiāng lù sǎ jiāo huā ,cuì xiàn qíng fēng zhàn liǔ yá ,yóu rén sān yuè hú shān xià 。dà qiáo biān zhēng xì mǎ ,jiāng nán dì yī suǒ fán huá 。jīn bì wáng wéi huà ,guǎn xián sū xiǎo jiā ,jiǔ chuán huí luò rì guī yā 。

gū shān yàn jí

zhǎng qiáo wò liǔ zhěn cāng yān ,yuǎn shuǐ róu lán xǐ mù tiān ,huà tú qiān gǔ xī shī miàn 。xiàng féng yuè shǎo nián ,wèn gū shān hé chù tōng xiān ?fǒu yǔ èr sān zǐ ,lái yóu liù yī quán ,zǎi jiǔ méi biān 。

【shuāng diào 】shé guì lìng

hú shàng hán shí

yǔ fēi fēi diàn shě wú yān ,yú jiá fēi qián ,liǔ xiàn cuō mián 。lǜ shuǐ rén jiā ,cán huā yuàn luò ,měi nǚ qiū qiān 。gū jiǔ chūn yī zì diǎn ,sī jiā kè zǐ shuí lián ?dì yī qiáo biān ,liàn zhù liú yīng ,bú xìn tí juān 。

hú shàng dào yuàn

hè fēi lái yī lǚ qīng xiá ,xiào fù guì fēi wén ,míng lì zhēng wō 。gǔ yàn xuán xiāng ,míng qín lǜ qǐ ,tǔ fǔ huáng yá 。shuāng jǐng xiān chūn cǎi chá ,gū shān dài yuè chú huā 。tóng zǐ shuí jiā ?tān kàn xī hú ,lǎn sòng nán huá 。

jiǔ biān jí shì

yīng yīng yàn yàn xiàng qīn ,xìng yǒu míng yuán ,zhe wǒ xián shēn 。zhú diǎn shī hén ,huā xiāo jiǔ kùn ,liǔ fú gē chén 。jǐn zhàng lǐ tuán xiāng nòng fěn ,huà lóu qián fǎng yǔ xún yún 。bú fù qīng chūn ,shuí gòng jiā rén ,xiàng yuē huáng hūn ?

bì shǔ zuì tí

fǔ cāng bō lóu guān yān xiá ,shèng lǎn fāng yú ,dú zhàn fán huá 。cǎi jiàn qīng lián ,yín ān jun4 mǎ ,cuì xiù jiāo wá 。shí lǐ xiāng fēng jiǔ jiā ,yī chuān liáng yǔ hé huā 。zuì mò tú yā ,tí biàn hóng lóu ,dǎo guǒ wū shā 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

张可久的诗词大全 张可久的代表作 写过的诗词

《【中吕】喜春来_鉴湖春日雁》 《【中吕】满庭芳_湖景丝竹管》 《人月圆·雪中游虎丘》 《人月圆·会稽怀古》 《【双调】庆东原_春日莺啼昼》 《【双调】折桂令_村庵即事掩》 《【双调】拨不断_第一楼小集》 《【中吕】满庭芳_碧山丹房闲》 《【中吕】红绣鞋_次崔雪竹韵》 《【中吕】满庭芳_春情传杯弄》 《满庭芳·客中九日》 《【双调】沉醉东风_秋夜旅思二》 《【双调】落梅风_玉果山先上》 《【正宫】醉太平_湖上洗荷花》 《【仙吕】锦橙梅》 《【中吕】满庭芳_山中杂兴二》 《【双调】折桂个》 《【正宫】醉太平_伤春烟消宝》 《【仙吕】一半儿_秋日宫词花》 《【南吕】金字经_稽山春晚若》 《【双调】沉醉东风_湖上晚眺林》 《寨儿令·次韵怀古》 《【越调】天净沙_书所见窥帘》 《卖花声·怀古》 《塞鸿秋·春情》 《【双调】湘妃怨_乐闲吹箫按》 《【双调】落梅风_湖上山翁醉》 《【中吕】粉蝶儿_春思花落春》 《【双调】湘妃怨_武夷山中落》 《人月圆·雪中游虎丘》 《【双调】庆宣和_春思一架残》 《【中吕】迎仙客_湖上镜出匣》 《【南吕】一枝花_湖上归长天》 《【中吕】山坡羊_春日二首芙》 《【中吕】朝天子_道院中碧桃》 《【双调】落梅风_月明归兴松》 《小梁州·篷窗风急雨丝丝》 《【商调】秦楼月》 《【中吕】朝天子_山中杂书三》 《【双调】得胜令_银烛照黄昏》 《人月圆·会稽怀古》 《湘妃怨·次韵金陵怀古》 《【中吕】普天乐_西湖即事蕊》 《普天乐·秋怀》 《【双调】水仙子_维扬遇雪芦》 《【越调】寨儿令_九日登高过》 《【中吕】上小楼_题钓台》 《【中吕】红绣鞋_次韵剑击西》 《塞鸿秋·春情》 《【双调】落梅风_天宝补遗姮》 《【双调】沉醉东风_琼花蝶粉霜》 《【南吕】四块玉_客中九日落》 《【中吕】红绣鞋_题惠山寺舌》 《【双调】殿前欢_次韵桂婆婆》 《风入松·九日》 《【中吕】普天乐_重过西湖面》 《【中吕】山坡羊_别怀衣松罗》 《【双调】殿前欢_春晚怨春迟》 《【中吕】上小楼》 《【越调】小桃红_淮安道中一》 《【中吕】普天乐_赠白玉梅滴》 《【双调】风入松_九日哀筝一》 《【正宫】醉太平_春情乌云髻》 《人月圆·山中书事》 《【双调】落梅风_客金陵台城》 《【越调】小桃红_湖亭秋夜锦》 《【双调】殿前欢_秋日湖上倚》 《水仙子·怀古》 《【正宫】小梁州_篷窗风急雨丝丝》 《【中吕】快活三过朝天子_偕程令尹游》 《【越调】凭阑人_暮春即事二》 《【越调】天净沙_马谦斋园亭》 《【中吕】山坡羊_酒友刘伶不》 《【双调】湘妃怨_春情柳芽笺》 《【正宫】塞鸿秋_湖上即事断》 《【中吕】朝天子_筝手爱卿丹》 《【越调】霜角》 《【商调】梧叶儿_春日感怀闲》 《【中吕】满庭芳_春暮韶光几》 《【中吕】齐天乐过红衫儿_隐居》 《【南吕】金字经_菊边细切银》 《【正宫】汉东山》 《【南吕】金字经_增叶云中山》 《【正宫】小梁州_春夜》 《【商调】梧叶儿_春日郊行长》 《【越调】小桃红_寄鉴湖诸友》 《【双调】清江引_春思黄莺乱》 《清江引·秋怀》 《风入松·九日》 《【仙吕】太常引》 《【双调】水仙子_梅边即事好》 《【越调】凭阑人_江夜江水澄》 《【双调】清江引_独酌玉笛一》 《【中吕】齐天乐过红衫儿》 《【双调】折桂令_钱塘即事倚》 《【双调】水仙子_访梅孤山苍》 《【双调】清江引_碧山丹房早》 《【双调】殿前欢_春游上花台》 《【黄钟】人月圆_春日次韵罗》 《【越调】天净沙_孤山雪夜淡》

张可久简介

张可久(约1270~1348以后)字小山(一说名伯远,字可久,号小山)(《尧山堂外纪》);一说名张可久肖像(林晋生作)可久,字伯远,号小山(《词综》);又一说字仲远,号小山(《四库全书总目提要》),庆元(治所在今浙江宁波鄞县)人,元朝重要散曲家,剧作家,与乔吉并称“双壁”,与张养浩合为“二张”。
辞赋精选

本文提供【双调】水仙子_访梅孤山苍原文,【双调】水仙子_访梅孤山苍翻译,【双调】水仙子_访梅孤山苍赏析,【双调】水仙子_访梅孤山苍拼音版,张可久简介