【商角调】黄莺儿_寓僧舍秋色拼音版

作者:睢景臣 朝代:元朝
【商角调】黄莺儿_寓僧舍秋色原文
寓僧舍

秋色,秋色,几声悲怆,孤鸿出塞。满园林野火烘霞,荷枯柳败。

【踏莎行】水馆烟中,暮山云外,泊孤舟古渡侧。息风霾,净尘埃,宝刹清凉境界。僧相待,借眠何碍?

【垂丝钓】风清月白,有感心酸不耐。更触目凄凉,景物供将愁闷来。月被云埋,风鸣在籁。

【应天长】憎舍窄,蚊帐矮,独拥单衾,-宵如半载。旧恨新愁深似海。情缘在,人无奈,几般儿可怪。

【随煞】促织絮恼情怀,砧杵韵无聊赖。檐马奢殿铎鸣,疏雨滴西风煞,能断送楚台云,会禁持异乡客。

【商角调】黄莺儿_寓僧舍秋色拼音版
yù sēng shě

qiū sè ,qiū sè ,jǐ shēng bēi chuàng ,gū hóng chū sāi 。mǎn yuán lín yě huǒ hōng xiá ,hé kū liǔ bài 。

【tà shā háng 】shuǐ guǎn yān zhōng ,mù shān yún wài ,bó gū zhōu gǔ dù cè 。xī fēng mái ,jìng chén āi ,bǎo shā qīng liáng jìng jiè 。sēng xiàng dài ,jiè mián hé ài ?

【chuí sī diào 】fēng qīng yuè bái ,yǒu gǎn xīn suān bú nài 。gèng chù mù qī liáng ,jǐng wù gòng jiāng chóu mèn lái 。yuè bèi yún mái ,fēng míng zài lài 。

【yīng tiān zhǎng 】zēng shě zhǎi ,wén zhàng ǎi ,dú yōng dān qīn ,-xiāo rú bàn zǎi 。jiù hèn xīn chóu shēn sì hǎi 。qíng yuán zài ,rén wú nài ,jǐ bān ér kě guài 。

【suí shà 】cù zhī xù nǎo qíng huái ,zhēn chǔ yùn wú liáo lài 。yán mǎ shē diàn duó míng ,shū yǔ dī xī fēng shà ,néng duàn sòng chǔ tái yún ,huì jìn chí yì xiāng kè 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

睢景臣的诗词大全 睢景臣的代表作 写过的诗词

《【大石调】六国朝》 《哨遍·高祖还乡》 《【商角调】黄莺儿_寓僧舍秋色》 《哨遍·高祖还乡》

睢景臣简介

睢景臣是元代著名散曲、杂剧作家,江苏扬州人,一生著述甚多,其中最广为人知的作品是《哨遍·高祖还乡》。
辞赋精选

本文提供【商角调】黄莺儿_寓僧舍秋色原文,【商角调】黄莺儿_寓僧舍秋色翻译,【商角调】黄莺儿_寓僧舍秋色赏析,【商角调】黄莺儿_寓僧舍秋色拼音版,睢景臣简介