水调歌头(呈判府宣机先生乞赐笑览)拼音版

作者:贾应 朝代:宋朝
水调歌头(呈判府宣机先生乞赐笑览)原文
晚日浴鲸海,璧月挂鳌峰。不知今夕何夕,灯火万家同。楼外芙渠开遍,人在琉璃影里,语笑隔帘重。对景且行乐,一醉任东风。黄堂宴,春酒绿,艳妆红。文章太守,和气都在笑谈中。正此觥筹交错,只恐笙歌未散,温诏促追锋。来岁传柑处,侍宴自从容。
水调歌头(呈判府宣机先生乞赐笑览)拼音版
wǎn rì yù jīng hǎi ,bì yuè guà áo fēng 。bú zhī jīn xī hé xī ,dēng huǒ wàn jiā tóng 。lóu wài fú qú kāi biàn ,rén zài liú lí yǐng lǐ ,yǔ xiào gé lián zhòng 。duì jǐng qiě háng lè ,yī zuì rèn dōng fēng 。huáng táng yàn ,chūn jiǔ lǜ ,yàn zhuāng hóng 。wén zhāng tài shǒu ,hé qì dōu zài xiào tán zhōng 。zhèng cǐ gōng chóu jiāo cuò ,zhī kǒng shēng gē wèi sàn ,wēn zhào cù zhuī fēng 。lái suì chuán gān chù ,shì yàn zì cóng róng 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

贾应的诗

《水调歌头(呈判府宣机先生乞赐笑览)》

贾应简介

辞赋精选

本文提供水调歌头(呈判府宣机先生乞赐笑览)原文,水调歌头(呈判府宣机先生乞赐笑览)翻译,水调歌头(呈判府宣机先生乞赐笑览)赏析,水调歌头(呈判府宣机先生乞赐笑览)拼音版,贾应简介