水调歌头(同德久诸季小饮,出示所作,即席答之)拼音版

作者:李纲 朝代:宋朝
水调歌头(同德久诸季小饮,出示所作,即席答之)原文
律吕自相召,韶F324不难谐。致君泽物,古来何世不须才。幸可山林高卧,袖手何妨闲处,醇酒醉朋侪。千里故人驾,不怕物情猜。
秋夜永,更秉烛,且衔杯。五年离索,谁谓谈笑豁幽怀。况我早衰多病,屏迹云山深处,俗客不曾来。此日扫花径,蓬户为君开。
水调歌头(同德久诸季小饮,出示所作,即席答之)拼音版
lǜ lǚ zì xiàng zhào ,sháo F324bú nán xié 。zhì jun1 zé wù ,gǔ lái hé shì bú xū cái 。xìng kě shān lín gāo wò ,xiù shǒu hé fáng xián chù ,chún jiǔ zuì péng chái 。qiān lǐ gù rén jià ,bú pà wù qíng cāi 。
qiū yè yǒng ,gèng bǐng zhú ,qiě xián bēi 。wǔ nián lí suǒ ,shuí wèi tán xiào huō yōu huái 。kuàng wǒ zǎo shuāi duō bìng ,píng jì yún shān shēn chù ,sú kè bú céng lái 。cǐ rì sǎo huā jìng ,péng hù wéi jun1 kāi 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

李纲的诗词大全 李纲的代表作 写过的诗词

《念奴娇·宪宗平淮西》 《病牛》 《望江南(过分水岭)》 《永遇乐(秋夜有感)》 《喜迁莺·晋师胜淝上》 《西江月(赠友人家侍儿名莺莺者)》 《江城子(池阳泛舟作)》 《六幺令(长江千里)》 《望江南(池阳道中)》 《六么令·次韵和贺方回金陵怀古鄱阳席上作》 《水龙吟(次韵任世初送林商叟海道还闽中)》 《喜迁莺(自池阳泛舟)》 《望江南·江上雪》 《水龙吟(上巳日出郊,呈知宗安抚、张参、观文汪相二首)》 《喜迁莺·晋师胜淝上》 《水调歌头(与李致远、似之、张柔直会饮)》 《水龙吟(太宗临渭上)》 《水调歌头(似之、申伯、叔阳皆作,再次前韵)》 《渔家傲(九月将尽,菊花始有开者)》 《念奴娇(汉武巡朔方)》 《江城子(新酒初熟)》 《感皇恩(枕上)》 《苏武令》 《望江南·江上雪》 《水调歌头(同德久诸季小饮,出示所作,即席答之)》 《江城子(瀑布)》 《水龙吟(次韵和质夫、子瞻杨花词)》 《喜迁莺(塞上词)》 《苏武令》 《喜迁莺(真宗幸澶渊)》 《六么令·次韵和贺方回金陵怀古鄱阳席上作》 《水龙吟(光武战昆阳)》 《念奴娇(中秋独坐)》 《病牛》 《减字木兰花(荔枝二首)》 《丑奴儿(木犀)》 《水龙吟(次韵和质夫、子瞻杨花词)》 《减字木兰花(读《神仙传》)》 《江城子(九日与诸季登高)》 《念奴娇·宪宗平淮西》 《渡海至琼管天宁寺咏阇提花三首》 《水调歌头(李太白画象)》 《一翦梅》 《江城子(再游武夷,至晞真馆,与道士泛月而归)》 《水调歌头(前题)》 《水调歌头(和李似之横山对月)》 《雨霖铃(明皇幸西蜀)》 《喜迁莺(晋师胜淝上)》 《渡海至琼管天宁寺咏阇提花三首》

李纲简介

李纲(1083~1140年2月5日)北宋末、南宋初抗金名臣。字伯纪,江苏无锡人,祖籍邵武(今属福建),自祖父一辈起迁居无锡县(今江苏省无锡市),因无锡有河,名曰梁溪,故号称梁溪先生。宋徽宗政和二年(1112)进士。历官太常少卿。宋钦宗时,授兵部侍郎、尚书右丞。靖康元年(1126)金兵侵汴京时,任京城四壁守御使,团结军民,击退金兵。但不久即被投降派所排斥。宋高宗即位初,一度起用为相,曾力图革新内政,仅七十七天即遭罢免。绍兴二年(1132),复起用为湖南宣抚使兼知潭州,不久,又罢。多次上疏,陈抗金大计,均未被采纳。后抑郁而死。宋代著名爱国民族英雄,能诗文,写有不少爱国篇章。亦能词,其咏史之作,形象鲜明生动,风格沉雄劲健。代表作为《六幺令》、《水调歌头》([一]、[三]、[六])、《水龙吟》(三)、《永遇乐》、《江城子》([二]、[七])、《念奴娇》([一]、[三])、《雨霖铃》、《喜迁莺》(三)、《望江南》([一]、[五]、[十])等。其中《六幺令》以江烟水云歌月以及玉树疏钟古寺高楼等背景映衬词人“六代兴亡如梦,苒苒惊时月”之感古伤今之情怀和“纵使岁寒途远,此志应难夺”之坚韧不拔之操守,读来令人肃然起敬。著有《梁溪先生文集》、《靖康传信录》、《梁溪词》等等。

政和二年(1112)李纲进士及第。五年,李纲任监察御史兼权殿中侍御史,不久即因议论朝政过失,被罢去谏官职事。宣和元年(1119),李纲上疏要求朝廷注意内忧外患问题,被宋徽宗赵佶认为议论不合时宜,谪监南剑州沙县税务。宣和七年七月,李纲被召回朝,任太常少卿。其年冬,金兵两路攻宋,完颜宗望(斡离不)所率东路军直逼宋都开封。

在宋廷一派慌乱情况下,李纲向宋徽宗提出了传位给太子赵桓,以号召军民抗金的建议。赵桓(宋钦宗)即位后,升李纲为尚书右丞,就任亲征行营使,负责开封的防御。他率领开封军民及时完成防御部署,亲自登城督战,击退金兵。金帅完颜宗望见开封难以强攻,转而施行诱降之计,宋廷弥漫了屈辱投降的气氛。李纲因坚决反对向金割地求和,被宋钦宗罢官。由于开封军民愤怒示威,迫使宋钦宗收回成命,李纲才又被起用。完颜宗望因无力攻破开封,在宋廷答应割让河北三镇之后,遂于靖康元年(1126)二月撤兵。开封守卫战在李纲组织下获得胜利。

金兵撤离之后,李纲即遭到宋廷投降派的排斥和诬陷。靖康元年五月,宋廷强令李纲出任河东、河北宣抚使,驱赶他出朝。李纲就任后,宋廷又事事加以限制,使宣抚使徒具空名,无节制军队之权。李纲被迫于九月辞职,旋又被加上“专主战议,丧师费财”的罪名,先责建昌军(今江西南城)安置,再谪夔州(今重庆奉节白帝城)。

李纲被贬不久,金兵再次两路南下围攻开封。宋钦宗在被俘前夕又想起用李纲,任命他为资政殿大学士、领开封府事,但已无济于事。当李纲在长沙得知此命时,北宋已经灭亡。

康王赵构在南京应天府(今河南商丘)另建朝廷。为利用李纲的声望,起用他为尚书右仆射兼中书侍郎(右相)。其时,李纲正在赴开封途中,接到任命,便赶到南京,竭尽思虑,为高宗筹划重整朝纲,组织抗金,并同高宗周围的汪伯彦、黄潜善等投降派展开尖锐斗争。他反对投降,主张“一切罢和议”,严惩张邦昌及其他为金兵效劳的宋朝官员,以励上节。为加强抗金斗争的力量,他推荐坚决抗战的老臣宗泽出任东京留守,去开封整修防御设施;又力主设置河北招抚司和河东经制司,支持两河军民的抗金斗争,并推荐张所和傅亮分别任河北招抚使、河东经制副使。他还针对北宋以来军政腐败,赏罚不明等情况,颁布了新军制二十一条,着手整顿军政,并建议在沿江、沿淮、沿河建置帅府,实行纵深防御。

李纲整顿军政的设施,有助于宋朝廷支撑局面,尚能为宋高宗所接受。然而,他主张坚决抗金及反对投降活动,却为宋高宗及汪伯彦、黄潜善所不容。因此,他们又设法驱逐李纲。首先,调李纲任尚书左仆射兼门下侍郎(左相),另委黄潜善接任右仆射兼中书侍郎,以牵制李纲。接着,又罢免张所、傅亮,撤销河北招抚司及河东经制司,蓄意破坏李纲的抗金部署,迫使李纲辞职。李纲任宰相仅七十五天,就被驱逐出朝,不久贬鄂州(今湖北武汉市武昌),继又流放到海南岛的万安军(今广东儋县东南)。直到建炎三年(1129)底才获自由

建炎四年,李纲回到邵武居住。此后,于绍兴二年(1132)二月至绍兴三年,任荆湖广南路宣抚使,兼知潭州(后改湖南安抚使),又于绍兴五年十月至七年十一月任江南西路安抚制置大使,兼知洪州。他虽然被排斥在外,但一直关心国事,一再上疏陈述政见,继续反对屈辱投降,支持岳飞抗金斗争。绍兴十年正月卒。卒赠少师,谥忠定。

李纲一生著述甚多,其遗文由其诸子编成《梁溪全集》一百八十卷,刊行于世。其中《靖康传信录》、《建炎进退志》、《建炎时政记》等,系李纲在北宋末、南宋初置身朝廷时的亲身经历和亲见亲闻的记录,是研究这段历史的宝贵资料。

辞赋精选

本文提供水调歌头(同德久诸季小饮,出示所作,即席答之)原文,水调歌头(同德久诸季小饮,出示所作,即席答之)翻译,水调歌头(同德久诸季小饮,出示所作,即席答之)赏析,水调歌头(同德久诸季小饮,出示所作,即席答之)拼音版,李纲简介