述怀(中原初逐鹿)拼音版

作者:魏征 朝代:唐朝
述怀(中原初逐鹿)原文

【述怀】 

 中原初逐鹿,投笔事戎轩。

纵然计不就,慷慨志犹存。 

杖策谒天子,驱马出关门。 

请缨系南粤,凭轼下东藩。

郁纡陟高岫,出没望平原。

古木鸣寒鸟,空山啼夜猿。

既伤千里目,还惊九折魂。 

岂不惮艰险,深怀国士恩。 

季布无二诺,侯嬴重一言。 

人生感意气,功名谁复论!

述怀(中原初逐鹿)拼音版

【shù huái 】 

 zhōng yuán chū zhú lù ,tóu bǐ shì róng xuān 。

zòng rán jì bú jiù ,kāng kǎi zhì yóu cún 。 

zhàng cè yè tiān zǐ ,qū mǎ chū guān mén 。 

qǐng yīng xì nán yuè ,píng shì xià dōng fān 。

yù yū zhì gāo xiù ,chū méi wàng píng yuán 。

gǔ mù míng hán niǎo ,kōng shān tí yè yuán 。

jì shāng qiān lǐ mù ,hái jīng jiǔ shé hún 。 

qǐ bú dàn jiān xiǎn ,shēn huái guó shì ēn 。 

jì bù wú èr nuò ,hóu yíng zhòng yī yán 。 

rén shēng gǎn yì qì ,gōng míng shuí fù lùn !


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

魏征的诗词大全 魏征的代表作 写过的诗词

《谏太宗十思疏》 《述怀(中原初逐鹿)》 《谏太宗十思疏》

述怀(中原初逐鹿)注释及译文

【注释】: 

[1]逐鹿:比喻争夺政权。「投笔」,用东汉班超故事

[2]凭:依,轼:车前横木,下:降服。「请缨」,西汉武帝时,终军奉命出使南越,自请赐长缨缚南越王来归。「凭轼」句,用楚汉时郦其食故事。郦其食为刘邦游说楚王,楚以七十二城降汉。

[3]郁:阻滞,纡(yu2):曲折,陟(zhi4):登,岫(xiu4):山。

述怀(中原初逐鹿)赏析

《原初中原初逐鹿)诗词内容">逐鹿)诗词内容">述怀(中<a href=" shici="" info-7004.html"="">原初中原初逐鹿)诗词内容">逐鹿)诗词内容">述怀》又作《出关》,是魏征诗词资料介绍">魏征的代表作,也是初唐抒情的古诗词">抒情诗的名篇。作于唐高祖李渊称帝初期。当时,魏征初投唐不久,高祖以礼相待,极重其才。为报答高祖的知遇之恩,魏征便主动请缨赴华山以东地区去劝降李密诗词资料介绍">李密所领导的瓦岗军旧部。临行之际,作此诗以诗句">抒怀,表达了他重意气不畏艰险,誓报知遇之恩的思想。

前四句「中原初逐鹿,投笔事戎轩。纵横计不就,慷慨志犹存」,主要表现的是诗人投唐前的胸襟怀抱。「中原」等二句,表明了诗人弃文就武是在隋末群雄争夺天下的动荡年代。逐鹿,比喻争夺政权。《史记?淮阴侯列传》:「秦失其鹿,天下共逐之。」投笔,掷笔。《后汉书》四七《班超传》:「(超)家贫,常为官佣书以供养。久劳苦,尝辍业投笔叹曰 :『大丈夫无他志略 ,犹当效傅介子 、张骞立功异域,以取封侯,安能久事笔砚间乎 ?』」后以投笔喻弃文就武。事戎轩,即从军。纵横,合纵连横,引申为谋划策略。战国时苏秦、张仪在列国间游说。苏秦主张齐楚等六国联合抗秦,即「合纵」之计;张仪则主张诸国听命于秦,即「连横」之计。苏秦张仪因此而被称为「纵横家 」。魏征借此指自己曾向李密献策。一介书生,在时局动乱之际,能够为「济世艰」而毅然「投笔」从军,参与中原「逐鹿 」,可见其以兴天下为己任的博大胸怀。「纵横计不就」,委婉地透露了诗人有苏秦张仪之雄才而不逢明主的苦恼;而「慷慨志犹存」一句,则表示了他百折不挠、壮志未泯的情怀

「杖策谒天子,驱马出关门。请缨系南越,凭轼下东藩」四句,主要勾勒诗人自告奋勇出潼关去安抚山东的雄姿,并表现所负使命之重大 。「杖策」句透露出他投奔李渊时的果断和义无反顾 :「驱马」句又传达出其奉使安抚山东时的豪迈 、敏捷和急迫之态。「请缨」等二句,则用汉终军和郦食其的故事比拟自己的山东之行,表明所负使命的性质之非同凡比。「请缨 」句:以汉终军自喻。西汉时终军自请安抚南越,他向汉武帝表示 :「愿受长缨,必羁南越王而致之阙下 。」意思是只要一根绳索就可把南越王捆来,后来这一个心跳的日子终于来临)诗词内容">终于说服南越王降汉 。「凭轼 」句:以郦食其自喻。西汉初郦食其曾向汉高祖请命,说降了齐王田广,「凭轼下齐七十余城 」(见《汉书?郦食其传》),为汉之东藩 。「系」、「下」二动词轻捷活脱,生动地表现出其安邦定国的宏图大志,蕴含着大唐江山的辟建就在此行之意,显示了诗人卓越的政治远见。

「郁纡陟高岫,出没望平原。古木鸣寒鸟,空山啼夜猿」四句,表现的是想象中出关后征途的艰险景况。「郁纡」等二句,是写因为山路萦回,崎岖不平,所以平原时隐时现、时出时没,反衬出抒情主人公心情因任务艰巨而起伏不平 。「古木」等二句,从听觉的角度来渲染旅途的荒凉凄楚;古代森林里寒鸟悲啼,深山夜间猿猴哀鸣,构成了一幅深山老林的凄寒图景,同时也暗寓了诗人告别唐主后心情的孤寂。这里,诗人把复杂的心情 ,都融汇到生动的旅途景物描写中,做到意境两浑,情景交融,形象地暗示了完成使命的艰难和诗人心情的沉重。

「既伤千里目,还惊九逝魂。岂不惮艰险?深怀国士恩」四句,既有对出关前景的展望,也有其肺腑的坦露 。「既伤」二句既表现对故国怀念又蕴含任务特殊而艰巨,个人吉凶未卜之意。伤千里目:是说远望心里伤感的意思。《楚辞?招魂 》:「目极千里兮伤春心,魂兮归来哀江南的诗句">江南」。九逝魂:屈原诗词资料介绍">屈原《哀郢》中有「魂一夕而九逝」的诗句。九逝,极言精神之不集中。「逝」一作「折」。「岂不」二句的自问自答 ,更显示出诗人胸襟的坦荡 。「岂不惮」意为有所惮,如同不掩饰自己的感伤一样,不但无损于主人公的高大形象,反增加了人物性格的立体感和丰满感,更突现了他重意气、报主恩的心灵之纯真。

最后四句「季布一诺成语解释">季布一诺成语解释">季布无二诺,侯赢重一言。人生感意气,功名谁复论 」,是直抒胸臆,抒发了诗人重视信义不图功名的思想。季布:楚汉时人,以重然诺而著名当世。时有「得黄金百斤,不如得季布一诺」的谚语。诺 :答应,诺言。侯羸:战国时魏国人。家贫。年老时始为大梁(今河南开封市)监门小吏。君救赵论诗词内容">信陵君救赵,侯羸出奇计助之,但因年老不能随行,表示要杀身以报 ,后来果然实践了这一诺言。意气:情谊,《玉台新咏?皑如山上雪》:「男儿重意气,何用钱刀为 !」这里,诗人以季布、侯赢自比,表达了自己既然请缨就决不负使命的决心 。「人生感意气,功名谁复论」,明确地反映出魏征的人生观

这首诗在艺术上的显著特色是气势雄伟,意境开阔,诗人善于抓住在历史进程中的巍峨奇观,以粗犷的笔触,一扫汉魏六朝绮靡浮艳的诗风,成功地展示了诗人急欲建功立业的感情世界。魏征本人后来在《隋书?文学传序》中提倡一种将南朝的清绮与北国的气质合一的「文质彬彬」的雅体,《述怀》就基本上实践着这一主张。它一方面措语朴素,直抒胸臆,慷慨激昂,与声色大开的南朝诗风相异。另一方面又融汇典语,自铸新辞,对仗妥贴,与理胜其辞的河朔诗风不同。因而《唐诗别裁》评论说其「气骨高古,变从前纤靡之习,盛唐风格发源于此。」

魏征简介

魏征(580─643),唐著名政治家、史学家、文学家。字玄成,魏州曲城(故址在今山东掖县东北)人,一作馆陶(今河北馆陶县)人。少孤贫,出家为道士。隋末参加李密领导的瓦岗军。密败,投唐主李渊,自请安辑山东,擢秘书丞,后又为窦建德俘获,任起居舍人。建德败亡,入唐任太子洗马。「玄武门之变」后,太宗重其才,擢为谏议大夫,历官尚书右丞、秘书监、侍中、左光禄大夫、太子太师等职,封郑国公。任职期间,敢于犯颜直谏,劝诫太宗居安思危,兼听广纳,轻徭薄赋,躬行俭约,对实现贞观之治颇有贡献,为一代名臣。曾主持校定秘府图籍,主编《群书治要》,撰《隋书》序论及《梁书》、《陈书》、《北齐书》总论。

本文提供述怀(中原初逐鹿)原文,述怀(中原初逐鹿)翻译,述怀(中原初逐鹿)赏析,述怀(中原初逐鹿)拼音版,魏征简介