减字木兰花(双龙对起)拼音版

作者:苏轼 朝代:宋朝
减字木兰花(双龙对起)原文
【减字木兰花】 钱塘西湖有诗僧清顺,所居藏春坞,门前有二古松,各有凌霄花络其上,顺常昼卧其下。余为郡,一日屏骑从过之,松风骚然,顺指落花求韵,余为赋此。 双龙对起, 白甲苍髯烟雨里。 疏影微香, 下有幽人昼梦长。 湖风清软, 双鹊飞来争噪晚。 翠颭红轻, 时下凌霄百尺英。
减字木兰花(双龙对起)拼音版
【jiǎn zì mù lán huā 】 qián táng xī hú yǒu shī sēng qīng shùn ,suǒ jū cáng chūn wù ,mén qián yǒu èr gǔ sōng ,gè yǒu líng xiāo huā luò qí shàng ,shùn cháng zhòu wò qí xià 。yú wéi jun4 ,yī rì píng qí cóng guò zhī ,sōng fēng sāo rán ,shùn zhǐ luò huā qiú yùn ,yú wéi fù cǐ 。 shuāng lóng duì qǐ , bái jiǎ cāng rán yān yǔ lǐ 。 shū yǐng wēi xiāng , xià yǒu yōu rén zhòu mèng zhǎng 。 hú fēng qīng ruǎn , shuāng què fēi lái zhēng zào wǎn 。 cuì zhǎn hóng qīng , shí xià líng xiāo bǎi chǐ yīng 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

苏轼的诗词大全 苏轼的代表作 写过的诗词

《如梦令(题淮山楼)》 《南歌子(山与歌眉敛)》 《南歌子(有感)》 《菩萨蛮·回文夏闺怨》 《定风波·红梅》 《赠写御容妙善师》 《放鹤亭记》 《屈原塔》 《水调歌头(明月几时有)》 《浣溪沙(菊节)》 《定风波·三月七日》 《海棠·东风袅袅泛崇光》 《减字木兰花(花)》 《惠州一绝(日啖荔枝三百颗)》 《醉落魄(席上呈元素)》 《东栏梨花》 《更漏子·送孙巨源》 《上梅直讲书》 《点绛唇(己巳重九和苏坚)》 《武昌酌菩萨泉送王子立》 《蝶恋花(记得画屏初会遇)》 《浣溪沙·簌簌衣巾落枣花》 《晁错论》 《浣溪沙(荷花)》 《南乡子(有感)》 《方山子传》 《虞美人·有美堂赠述古》 《定风波(好睡慵开莫厌迟)》 《和董传留别》 《渔家傲(金陵赏心亭送王胜之龙图。王守金陵,视事一日移南郡)》 《西江月(三过平山堂下)》 《画堂春(寄子由)》 《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》 《南歌子·游赏》 《送欧阳推官赴华州监酒》 《潮州韩文公庙碑》 《虞美人(述怀)》 《江神子》 《鹊桥仙(七夕和苏坚韵)》 《醉蓬莱(重九上君猷)》 《西江月·平山堂》 《浣溪沙(万顷风涛不记苏)》 《蝶恋花(过涟水军赠赵晦之)》 《阳关曲(李公择)》 《浣溪沙(徐州藏春阁园中)》 《蝶恋花·密州上元》 《少年游(重阳)》 《饮湖上初晴后雨二首·其二》 《蝶恋花(簌簌无风花自堕)》 《浣溪沙·咏橘》 《浣溪沙(寓意)》 《南乡子(用韵和道辅)》 《南歌子(感旧)》 《南歌子(别润守许仲涂)》 《西江月(世事一场大梦)》 《临江仙·送王缄》 《西江月(重九)》 《临江仙(一别都门三改火)》 《望江南·超然台作》 《正月二十日与潘郭二生出郊寻春忽记去年是日同至女王城作诗乃和前韵》 《乞校正陆贽奏议进御札子》 《正月二十日与潘郭二生出郊寻春忽记去年是日同至女王城作诗乃和前韵》 《减字木兰花·送东武令赵昶失官归海州》 《浣溪沙(渔父)》 《陌上花三首》 《富人之子》 《调笑令》 《南乡子·重九涵辉楼呈徐君猷》 《西江月·梅花》 《蝶恋花(密州冬夜文安国席上作)》 《鹧鸪天·林断山明竹隐墙》 《浣溪沙(风压轻云贴水飞)》 《减字木兰花(胜之)》 《武昌酌菩萨泉送王子立》 《醉翁操(琅然,清圆)》 《九日次韵王巩(明日黄花蝶也愁)》 《蝶恋花·京口得乡书》 《赵昌寒菊》 《浣溪沙·春情》 《除夜直都厅囚系皆满日暮不得返舍因题一诗于壁》 《南歌子(八月十八日观湖潮)》 《琴诗》 《西江月(照野弥弥浅浪)》 《浣溪沙·簌簌衣巾落枣花》 《虢国夫人夜游图》 《河满子(湖州作)》 《菩萨蛮(感旧)》 《诉衷情(海棠)》 《水龙吟·闾丘大夫孝终公显尝守黄州》 《永遇乐(明月如霜)》 《少年游(端午赠黄守徐君猷)》 《卜算子·黄州定慧院寓居作》 《永遇乐(长忆别时)》 《临江仙·夜饮东坡醒复醉》 《永遇乐·彭城夜宿燕子楼》 《赠写御容妙善师》 《更漏子·送孙巨源》 《菩萨蛮·回文秋闺怨》 《减字木兰花(送赵令)》 《浣溪沙·游蕲水清泉寺》

苏轼简介

苏轼(1037─1101)宋代文学家、书画家。字子瞻,号东坡居士,世称苏东坡。眉州眉山(今属四川)人。出身于有文化教养的寒门地主家庭。祖父苏序是诗人,父苏洵长于策论,母程氏亲授以书。嘉祐二年(1057)参加礼部考试,中第二名。仁宗殿试时,与其弟苏辙同科进士及第。因母丧回蜀。嘉祐六年(1061)经欧阳修推荐,应中制科第三等,被任命为大理评事签书凤翔府判官。任期满后值父丧归里。熙宁二年(1069)还朝任职,正是王安石推行新法的时期。他强调改革吏治,反对骤变。认为「慎重则必成,轻发则多败。」因意见未被采纳,请求外调,从熙宁四年(1071)起,先后任杭州通判,密州、徐州、湖州知州。每到一处,多有政绩。元丰二年(1079),御史中丞李定等人摘取苏轼诗句深文周纳,罗织罪名,以谤讪新政的罪名逮捕入狱。5个月后被贬黄州为团练副使。元丰八年(1094)哲宗立,任用司马光,废除新法。苏轼调回京都任中书舍人、翰林学士知制诰等职,由于与当政者政见不合,再次请调外任。先后任杭州、颍州、扬州知州。后迁礼部兼端明殿、翰林待读两学士。绍圣元年(1094)哲宗亲政后,苏轼又被一贬再贬,由英州、惠州,一直远放到儋州(今海南儋县)。直到元符三年(1100)徽宗即位,才遇赦北归。死于常州。宋孝宗时追谥文忠。苏轼政治上几经挫折,始终对人生和美好事物有着执着的追求。他的思想主体是儒家思想,又吸收释老思想中与儒家相通的部分,保持达观的处世态度。文学主张与欧阳修相近。要求有意而言,文以致用。重视文学的艺术价值。苏轼是北宋中期的文坛领袖,文学巨匠,唐宋八大家之一。其文纵横恣肆,其诗题材广阔,清新豪健,善用夸张、比喻,独具风格。词开豪放一派,与辛弃疾并称「苏辛」。创作以诗歌为多,计)2700余首,题材丰富多样。诗中表现了对国家命运人民疾苦的关切,特别是对农民同情。如《荔枝叹》、《陈季常所蓄朱陈村嫁娶图》、《五禽言》、《吴中田妇叹》等。描写自然景物的诗写得精警有新意,耐人寻味。如《有美堂暴雨》、《题西林壁》等。诗歌还反映了各地的风土人情生活画面,无事不可入诗。写物传神,奔放灵动,触处生春,极富情韵,成一代之大观。散文成就很高,为唐宋八大家之一,谈史议政的文章气势磅礴,善于腾挪变化。叙事记游的散文既充满诗情画意,又深含理趣。《喜雨亭记》、《石钟山记》、前后《赤壁赋》是其代表作品。词作多达三百四五十首,突破了相思离别、男欢女爱的藩篱,反映社会现实生活,抒写报国爱民的情怀。「无意不可入,无事不可言」,包括对农民生活的表现。词风大多雄健激昂,顿挫排宕。语言和音律上亦有创新。「指出向上一路,而新天下耳目」。在词的发展史上开创了豪放词派。代表作品有《江城子·密州出猎》、《水调歌头·明月几时有》、《念奴娇·赤壁怀古》等。爱情词、咏物词均有佳作,表现出多样化的艺术风格。传世有《东坡全集》、《东坡乐府》。

本文提供减字木兰花(双龙对起)原文,减字木兰花(双龙对起)翻译,减字木兰花(双龙对起)赏析,减字木兰花(双龙对起)拼音版,苏轼简介