非怀北归兴,何用胜羁愁上一句 下一句

出自唐朝韩愈的《洞庭湖阻风赠张十一署·时自阳山徙掾江陵
原文翻译:
十月阴气盛,北风无时休。苍茫洞庭岸,与子维双舟。
雾雨晦争泄,波涛怒相投。犬鸡断四听,粮绝谁与谋。
相去不容步,险如碍山丘。清谈可以饱,梦想接无由。
男女喧左右,饥啼但啾啾。非怀北归兴,何用胜羁愁
云外有白日,寒光自悠悠。能令暂开霁,过是吾无求。
洞庭湖阻风赠张十一署·时自阳山徙掾江陵拼音版
shí yuè yīn qì shèng ,běi fēng wú shí xiū 。cāng máng dòng tíng àn ,yǔ zǐ wéi shuāng zhōu 。
wù yǔ huì zhēng xiè ,bō tāo nù xiàng tóu 。quǎn jī duàn sì tīng ,liáng jué shuí yǔ móu 。
xiàng qù bú róng bù ,xiǎn rú ài shān qiū 。qīng tán kě yǐ bǎo ,mèng xiǎng jiē wú yóu 。
nán nǚ xuān zuǒ yòu ,jī tí dàn jiū jiū 。fēi huái běi guī xìng ,hé yòng shèng jī chóu
yún wài yǒu bái rì ,hán guāng zì yōu yōu 。néng lìng zàn kāi jì ,guò shì wú wú qiú 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

韩愈的诗词大全

《寄随州周员外》 《君子法天运》 《琴操十首。残形操》 《左迁至蓝关示侄孙湘》 《进学解》 《游城南十六首。落花》 《八月十五夜赠张功曹》 《送李六协律归荆南(翱)》 《赠崔立之(以下十五首见《外集》)》 《陪杜侍御游湘西两寺独宿有题一首,因献杨常侍》 《琴曲歌辞。履霜操》 《送李愿归盘谷序》 《原道》 《争臣论》 《宿曾江口示侄孙湘二首(湘,字北渚,老成之子)》 《别盈上人》 《送陆歙州傪》 《南内朝贺归呈同官》 《杏花》 《听颖师弹琴》 《题张十一旅舍三咏榴花》 《过始兴江口感怀》 《短灯檠歌》 《送桂州严大夫同用南字》 《原道》 《酬裴十六功曹巡府西驿途中见寄》 《赠郑兵曹》 《题临泷寺》 《子产不毁乡校颂》 《与于襄阳书》 《送侯喜》 《河南令舍池台》 《燕河南府秀才得生字》 《琴操十首。雉朝飞操》 《落齿》 《郴州祈雨》 《和裴仆射相公假山十一韵》 《题木居士二首(其一)》 《元和圣德诗》 《和仆射相公朝回见寄》 《独钓四首》 《琴操十首。拘幽操》 《赠刑部马侍郎(马总,时副晋公东征)》 《奉和仆射裴相公感恩言志(穆宗长庆二年,裴度罢)》 《次硖石》 《题广昌馆(在随州枣阳县南)》 《感春五首》 《后十九日复上宰相书》 《李花赠张十一署》 《送李员外院长分司东都》 《春雪间早梅》 《次邓州界》 《剥啄行》 《酬别留后侍郎(蔡平,命马总为留后)》 《宿神龟招李二十八冯十七》 《祭鳄鱼文》 《送杨少尹序》 《争臣论》 《辞唱歌》 《苦寒歌》 《石鼎联句》 《东都遇春》 《早春呈水部张十八员外二首》 《送进士刘师服东归》 《华山女》 《喜侯喜至赠张籍张彻》 《此日足可惜赠张籍(愈时在徐籍往谒之辞去作是诗以送)》 《梁国惠康公主挽歌二首》 《山南郑相公樊员外酬答为诗…樊封以示愈依赋十四韵以献》 《送王含秀才序》 《奉使镇州,行次承天行营,奉酬裴司空》 《雉带箭》 《和武相公早春闻莺》 《芍药歌(一本作王司马红芍药歌)》 《湘中》 《别赵子(赵子名德,潮州人)》 《会合联句》 《长安交游者赠孟郊》 《学诸进士作精卫衔石填海》 《答张彻(愈为四门博士时作张彻愈门下士又愈之从子婿)》 《八月十五夜赠张功曹》 《河之水二首寄子侄老成》 《送温处士赴河阳军序》 《青青水中蒲三首》 《荐士(荐孟郊于郑馀庆也)》 《酬王二十舍人雪中见寄》 《同李二十八员外从裴相公野宿西界》 《赠刘师服》 《酒中留上襄阳李相公(李逢吉也)》 《咏灯花同侯十一》 《奉和武相公镇蜀时咏使宅韦太尉所养孔雀》 《贺张十八秘书得裴司空马(或作酬张秘书因骑马赠诗)》 《寄皇甫湜(湜,睦州新安人)》 《奉和钱七兄曹长盆池所植》 《送石处士序》 《玩月喜张十八员外以王六秘书至(王六,王建也)》 《送文畅师北游》 《入关咏马》 《谒衡岳庙遂宿岳寺题门楼》 《送张道士》

洞庭湖阻风赠张十一署·时自阳山徙掾江陵译文及注释

译文十月的时候冷锋极盛大,北风的吹拂完全没停休。在这苍茫的洞庭湖岸边,你我相傍分别系着小舟。此时雾雨晦暗争着落下,湖面波涛怒击如同对投。小舟四周的鸡犬难鸣吠,你我船上的粮绝无处谋。想要移步也不能成功啊,险像好似被阻碍着山丘。现在清谈虽可驱散饿感,平生梦想却是来之无由。左右的男女们都在喧哗,有的还因饥饿哭声啾啾。想到如非那北归的吸引,怎会羁留此地忍受忧愁。但看着天上云外的白日,射出的寒光却自在悠悠。若此刻暂能停雨见晴天,这就已是我无上的祈求。

注释⑴樊汝霖云:“永贞元年自阳山徙掾江陵,十月过洞庭湖作。或云赴阳山时作。公《江陵途中》诗,叙初赴阳山云‘春风洞庭浪’,而此诗则首云‘十月阴气盛’,可知其非矣。”王元启云:“此诗卒章明云‘非怀北归兴,何用胜羁愁’,则其为徙掾江陵时作,非南迁时作可知。”洪兴祖《韩子年谱》:“即祭文云‘避风太湖,七日鹿角’者。”钱仲联云:“《水经注》:‘湘水左迳鹿角山东。’公盖阻风于洞庭湖南岸也。”张十一署,即张署,河间人。贞元中监察御史,谪临武令,历刑部郎,虔、澧二州刺史,终河南令。诗一首。⑵顾嗣立云:“杜子美诗:‘烈风无时休。’”⑶韩醇云:“《汉书·邹阳传》:‘浮云出流,雾雨咸集。’《楚辞》:‘雾雨淫淫。’”⑷朱熹云:“‘断’,方从杭、蜀本作‘绝’。今按:此句既有‘绝’字,则下一句不应便复出。方为杭、蜀所误。此比多矣,今但刊正,不能悉论,而论其最著者一二,以晓观者。”⑸蒋抱玄云:“《论语》:‘孔子在陈绝粮,从者病,莫能兴。’”⑹李详《证选》:“应璩《与曹长思书》:‘有似周党之过闵子,樵苏不爨,清谈而已。’”⑺朱彝尊云:“偶然境道来亦醒眼,兴趣乃在近而不得相就上。”张鸿云:“造意可爱。”⑻祝充云:“啾啾,小儿声也。”⑼“用”,或作“由”。方成珪《笺正》:“此诗第二字仄平平仄,循环相间,井然不乱,当作‘用’为协。况第六韵即是‘由’字,不应复出也。”⑽蒋抱玄云:“《南史·宋文帝纪》:‘风转而西南,景色开霁。’”⑾“无”,或作“何”。张鸿云:“寄托悱恻。”蒋抱玄曰:“写得不即不离,自具神妙。”

韩愈简介

韩愈(768─824),字退之,河内河阳(今河南孟县)人。祖藉昌黎(今河北通县),每自称昌黎韩愈,所以世称韩昌黎。唐德宗贞元八年(792)进士,贞元末,任监察御史,因上书言事,得罪当权者,被贬为阳山(今广东阳山县)令。宪宗时,他随宰相裴度平定淮西之乱,升任刑部侍郎,因上疏反对迎佛骨,被贬为潮州(今广东潮州)刺史。穆宗时,官至吏部侍郎。韩愈和柳宗元同是古文运动的倡导者,其散文被列为「唐宋八大家」之首。他主张继承先秦两汉散文的传统,反对六朝以来讲究声律、对仗而忽视内容的骈体文,提倡散体,他主张文学的语言要「词必己出」,「唯陈言之务去」,对散文的发展起了一定的积极作用。其文各体兼长,遒劲有力,条理畅达,语言精炼,为司马迁以后文学史上杰出的散文家之一。韩愈的诗歌也有特点,气势壮阔,笔力雄健,力求新奇,自成一家。他开了「以文为诗」的风气,对后来的宋诗影响很大。但有些诗流于险怪,是其缺点,对宋诗影响颇大。有《昌黎先生集》。

名句类别

抒情

编者注:本文提供了非怀北归兴,何用胜羁愁上一句下一句 前一句后一句,洞庭湖阻风赠张十一署·时自阳山徙掾江陵拼音版 韩愈简介。