胡马依北风,越鸟巢南枝上一句 下一句

出自汉朝佚名的《行行重行行
原文翻译:

行行重行行,与君生别离。
相去万余里,各在天一涯。
道路阻且长,会面安可知?
胡马依北风,越鸟巢南枝
相去日已远,衣带日已缓。
浮云蔽白日,游子不顾返。
思君令人老,岁月忽已晚。
弃捐勿复道,努力加餐饭。

行行重行行拼音版

háng háng zhòng háng háng ,yǔ jun1 shēng bié lí 。
xiàng qù wàn yú lǐ ,gè zài tiān yī yá 。
dào lù zǔ qiě zhǎng ,huì miàn ān kě zhī ?
hú mǎ yī běi fēng ,yuè niǎo cháo nán zhī
xiàng qù rì yǐ yuǎn ,yī dài rì yǐ huǎn 。
fú yún bì bái rì ,yóu zǐ bú gù fǎn 。
sī jun1 lìng rén lǎo ,suì yuè hū yǐ wǎn 。
qì juān wù fù dào ,nǔ lì jiā cān fàn 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

佚名的诗词大全

《乐毅报燕王书》 《唐旧谶》 《墨子引古语》 《郊庙歌辞。夕月乐章。雍和》 《封泰山乐章。凯安》 《郊庙歌辞。五郊乐章。青郊迎神》 《金楼子引古语》 《郊庙歌辞。享太庙乐章。大基舞》 《悲歌》 《正月》 《义士赵良》 《唐雎说信陵君》 《隐者瘗男铭》 《卢求榜谶》 《白蘋洲碧衣女子吟》 《猗嗟》 《郊庙歌辞。享懿德太子庙乐章。武舞作》 《郊庙歌辞。享太庙乐章。金奏》 《郊庙歌辞。褒德庙乐章。彰德》 《杂曲歌辞。凉州歌第二》 《郊庙歌辞。晋朝飨乐章。四举酒》 《风雨》 《冯翊谚》 《王彦章引谚》 《蜀人谣》 《蜀选人嘲韩昭》 《高苑令歌》 《鱼丽》 《裳裳者华》 《摊破浣溪沙·五里滩头风欲平》 《景星》 《泂酌》 《吏人语》 《桓灵时童谣》 《郊庙歌辞。禅社首乐章。肃和》 《郊庙歌辞。享太庙乐章。登歌》 《鸱鸮》 《曳杖歌》 《楚茨》 《破斧》 《子产诵》 《阻雪连句遥赠和》 《杂曲歌辞。伊川歌第一》 《杂曲歌辞。簇拍相府莲》 《子夜歌》 《庄子引野语》 《又遗钟传偈》 《左传引上国言》 《时人为李义甫语》 《斜封官语》 《杨氏谣》 《代宗朝京师语》 《沧浪歌》 《伐木》 《郊庙歌辞。释奠武成王乐章。奠币登歌》 《九罭》 《小星》 《清僧示赵宗儒》 《古棺石铭》 《郊庙歌辞。昭德皇后庙乐章。寿和》 《杂曲歌辞。塞姑》 《暇豫歌》 《华山畿·夜相思》 《投壶辞》 《车邻》 《漳泉分地神篆》 《郊庙歌辞。梁太庙乐舞辞。象功舞》 《蜡辞 / 伊耆氏蜡辞》 《又歌》 《郊庙歌辞。享太庙乐章。大明舞》 《黄獐歌》 《时人号王丘、崔沔语》 《郊庙歌辞。祀圜丘乐章。舒和》 《牛口谣》 《郊庙歌辞。享章怀太子庙乐章。送文舞迎武舞》 《舒州人歌》 《吕氏春秋引鄙谚》 《召公谏厉王弭谤》 《惠子相梁》 《喜春来·七夕》 《鸡鸣》 《华山畿·一坐复一起》 《驷驖》 《两京童谣》 《妆台记序引春秋时谚》 《赵民谣》 《天作》 《都人士》 《杂曲歌辞。双带子》 《郊庙歌辞。释奠文宣王乐章。承和》 《郊庙歌辞。享文敬太子庙乐章。送文舞迎武舞》 《殷其雷》 《荆棺峡谚》 《天授中语》 《鹊巢》 《明月何皎皎》 《郊庙歌辞。夕月乐章。肃和》 《小宛》 《京西市放生池墓铭》 《召旻》

行行重行行译文及注释

释义你走啊走啊老是不停的走,就这样活生生分开了你我。从此你我之间相距千万里,我在天这头你就在天那头。路途那样艰险又那样遥远,要见面可知道是什么时候?北马南来仍然依恋着北风,南鸟北飞筑巢还在南枝头。彼此分离的时间越长越久,衣服越发宽大人越发消瘦。飘荡游云遮住了太阳,他乡的游子不想回还。只因为想你使我都变老了,又是一年很快地到了年关。还有许多心里话都不说了,只愿你多保重切莫受饥寒。

注释⑴重(chóng崇):又。这句是说行而不止。⑵生别离:是“生离死别”的意思。屈原《九歌·少司命》:“悲莫悲兮生别离。”⑶相去:相距,相离。⑷涯:方。⑸阻:艰险。⑹胡马:北方所产的马。⑺越鸟:南方所产的鸟。“胡马倚北风,越鸟朝南枝”,是当时习用的比喻,借喻眷恋故乡的意思。⑻已:同“以”。⑼远:久。⑽缓:宽松。这句意思是说,人因相思而躯体一天天消瘦。⑾顾返:还返,回家。顾,返也。反,同返。⑿“老”,并非实指年龄,而指消瘦的体貌和忧伤的心情,是说心身憔悴,有似衰老而已。“晚”,指行人未归,岁月已晚,表明春秋忽代谢,相思又一年,暗喻青春易逝⒀弃捐:抛弃。⒁这两句的意思是说这些都丢开不必再说了,只希望你在外保重;一说是指这些都丢开不必再说,自己要努力保重自己,以待后日相会。

行行重行行鉴赏

  这是一首在东汉末年动荡岁月中的相思乱离之歌。尽管在流传过程中失去了作者的名字,但“情真、景真、事真、意真”(陈绎《诗谱》),读之使人悲感无端,反复低徊,为女主人公真挚痛苦的爱情呼唤所感动。

  首句五字,连叠四个“行”字,仅以一“重”字绾结。“行行”言其远,“重行行”极言其远,兼有久远之意,翻进一层,不仅指空间,也指时间。于是,复沓的声调,迟缓的节奏,疲惫的步伐,给人以沉重的压抑感,痛苦伤感的氛围,立即笼罩全诗。“与君生别离”,这是思妇“送君南浦,伤如之何”的回忆,更是相思之情再也压抑不住发出的直白的呼喊。诗中的“君”,当指女主人公的丈夫,即远行未归的游子

  与君一别,音讯茫然:“相去万余里”。相隔万里,思妇以君行处为天涯;游子离家万里,以故乡与思妇为天涯,所谓“各在天一涯”也。“道路阻且长”承上句而来,“阻”承“天一涯”,指路途坎坷曲折;“长”承“万余里”,指路途遥远,关山迢递。因此,“会面安可知”!当时战争频仍,社会动乱,加上交通不便,生离犹如死别,当然也就相见无期。

  然而,别离愈久,会面愈难。诗人在极度思念中展开了丰富的联想:凡物都有眷恋乡土的本性:“胡马依北风,越鸟巢南枝。”飞禽走兽尚且如此,何况人。这两句用比兴手法,突如其来,效果远比直说更强烈感人。表面上喻远行君子,说明物尚有情,人岂无思的道理,同时兼暗喻思妇对远行君子深婉的恋情和热烈的相思:胡马在北风中嘶鸣了,越鸟在朝南的枝头上筑巢了,游子啊,你还不归来啊!“相去日已远,衣带日已缓”,思妇说:自别后,我容颜憔悴,首如飞蓬,自别后,我日渐消瘦,衣带宽松,游子啊,你还不归来啊!正是这种心灵上无声的呼唤,才越过千百年,赢得了人们的旷世同情和深深的惋叹。

  如果稍稍留意,至此,诗中已出现了两次“相去”。第一次与“万余里”组合,指两地相距之远;第二次与“日已远”组合,指夫妻别离时间之长。相隔万里,日复一日,是忘记了当初旦旦誓约,还是为他乡女子所迷惑,正如浮云遮住了白日,使明净的心灵蒙上了一片云翳。“浮云蔽白日,游子不顾反”,这使女主人公忽然陷入深深的苦痛和彷惶之中。诗人通过由思念引起的猜测疑虑心理“反言之”,思妇的相思之情才愈显刻骨,愈显深婉、含蓄,意味不尽。

  猜测、怀疑,当然毫无结果;极度相思,只能使形容枯槁。这就是“思君令人老,岁月忽已晚。”“老”,并非实指年龄,而指消瘦的体貌和忧伤的心情,是说心身憔悴,有似衰老而已。“晚”,指行人未归,岁月已晚,表明春秋忽代谢,相思又一年,暗喻女主人公青春易逝,坐愁红颜老的迟暮之感。

  坐愁相思了无益,与其憔悴自弃,不如努力加餐,保重身体,留得青春容光,以待来日相会。故诗最后说:“弃捐勿复道,努力加餐饭。至此,诗人以期待和聊以自慰的口吻,结束了她相思离乱的歌唱。

  诗中淳朴清新的民歌风格,内在节奏上重叠反复的形式,同一相思别离用或显、或寓、或直、或曲、或托物比兴的方法层层深入,“若秀才对朋友说家常话”式单纯优美的语言,正是这首诗具有永恒艺术魅力的所在。而首叙初别之情——次叙路远会难——再叙相思之苦——末以宽慰期待作结。离合奇正,现转换变化之妙。不迫不露、句意平远的艺术风格,表现出东方女性热恋相思的心理特点。

佚名简介

古诗文网收录了先秦到现代的数十万诗词,很多诗词因为作者不明,作者本站统一归为佚名

名句类别

抒情」 「动物

编者注:本文提供了胡马依北风,越鸟巢南枝上一句下一句 前一句后一句,行行重行行拼音版 佚名简介。